Zašto Vam je neophodna digitalna marketing strategija u 2018.

Koristite digitalni marketing plan da podržite digitalnu transformaciju Gde želite da počnete ako hoćete da razvijete digitalnu marketing strategiju?  S obzirom na to da kompanije u današnje vreme znaju kako viralni mogu da budu digitalni i mobilni kanali u sticanju i zadržavanju korisnika tj. konzumenata, to predstavlja veliki izazov. Ipak oni nemaju integrisan plan da…